Hukuki Şartlar ve Gizlilik

  • Aksi açıkça belirtilmediği sürece, işbu web sitesinde yer alan içerik, işitsel ve görsel unsurlar ve bunlar üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, BN Telekom Haberleşme Tic. A.Ş’ ye (“BN Telekom veya 11880”) aittir.
  • İşbu web sitesinde 11880 tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verilebilir. Söz konusu web sitelerinden herhangi birinin ziyaret edilmesi halinde, o sitenin gizlilik ve diğer politikaları gözden geçirilmelidir. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından 11880 sorumlu değildir.
  • Web sitesinde yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, şekil ve değerlerin kullanımı sonucunda doğabilecek doğrudan veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müsbet zararlardan ve olası sair zarar ve masraflardan dolayı 11880‘in hiç bir şahsi, hukuki ve cezai sorumluluğu mevcut değildir.
  • Web sitesi içeriğindeki bilgiler, 11880’in yazılı izni olmaksızın dağıtılamaz, kiralanamaz, çoğaltılamaz, değiştirilemez ve hiçbir şekilde ticari bir amaçla kullanılamaz. İçeriğe ilişkin fikri ve sınai mülkiyet hakları, ilgili yasa ve yönetmeliklerle korunmaktadır.
  • Ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, e-posta adresi gibi kişisel bilgiler kullanıcı tarafınızdan web sitesine verildiğinde kaydedilir. Bireysel/kurumsal kişisel bilgilerinizin güvenliği, genel hükümler ve Telekomünikasyon mevzuatı kapsamında 11880 tarafından koruma altına alınmıştır. Kişisel bilgiler yasalara uygun olarak verilmiş mahkeme/savcılık kararları veya kişinin açık yazılı onayı dışında hiçbir şekilde üçüncü kişiler tarafından kullanılamayacak, kopyalanmayacak, işlenemeyecek, dağıtılamayacak ve yayınlanmayacaktır.
  • Web sitesinde yer alan her türlü bilgi, istatistiki şekil ve değer güvenilirliği çeşitli kaynaklardan elde edilerek derlenmiş olup, doğrulukları ve yeterlilikleri hiçbir şekilde 11880 tarafından garanti edilmemektedir. 11880, ziyaretçiye, web sitesinde yer alan bilgiler hakkında mülkiyet, satılabilirlik, doğruluk, güvenilirlik, kesinlik, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.
  • İşbu web sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, 11880 ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
  • 11880, işbu kulanım şartları ve gizlilik hükümlerine ilişkin ilkeleri dilediği zaman önceden haber vermek zorunda olmaksızın tek taraflı olarak değiştirme ve güncelleme hakkını haizdir.
  • BN TELEKOM hizmetini kullanan aboneler BN TELEKOM reklam ve pazarlama faaliyetlerinden bilgilendirmeyi kabul ederler.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Defterdar Mah. Otakçılar Cad. No:78 Flatofis 3. Kat C blok No:73 Eyüp
34050 İstanbul
Telefon: 0212 411 70 00 - Faks: 0 212 579 04 18
info@bntelekom.com
 
© 2022 BN Telekom Haberleşme Tic.A.Ş. - Design By Bulurum